خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن برافراشته تر باد پرچم پیوند مبارزه برای برابری های جنسیتی و مبارزه طبقاتی پیشگامی زنان در انقلاب «زن، زندگی، آزادی» گرامی باد!


این منم، من زنم، بنیاد تو، من بر کنم!

منبع -اخبار روز

تلويزيون کورد کانال پوشش ویژەی خیزش عمومی مردم ایران
مهمان برنامە: رئوف کعبی / کنشگر سیاسی – فرانسە


سهیل عربی وبلاگ‌نویس ایرانی است که به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود. این حکم بعدا نقض و به زندان تبدیل شد. آقای عربی در زندان زبان‌ های فرانسوی و انگلیسی را برای زندانیان تدریس می‌کرد.


وبینار زمانه: زن‌کشی _ بررسی ریشه‌ها با توجه ویژه به قواعد شرعی وبیناری با حضور دو نواندیش دینی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری


به یاد ستاره‌های درخشان خلق ترکمن ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ بود که رژیم اسلامی چهار رهبر برجسته‌ی شوراهای خلقی ترکمن صحرا را اعدام کرد و جسدشان را در جاده بجنورد رها کرد: شیرمحمد درخشنده‌ توماج عبدالحکیم مختوم طواق محمد واحدی حسین جرجانی مهمترین خواستهای شورا و ستاد مرکزی خلق ترکمن عبارت بودند از: ✔️تشکیل شوراهای انقلابی از طریق رأی آزاد مردم منطقه؛ ✔️سپردن زمینهای خاندان پهلوی و فئودالها به دهقانان؛ ✔️لغو تمامی محدودیتهای ملی و فرهنگی علیه خلق ترکمن؛ ✔️سپردن اداره امور منطقه به به ترکمنها در چارچوب ایران آزاد و یکپارچه ✔️تشکیل جغرافیایی خلق ترکمن از جرگلان تا بندر ترکمن.

راهکار سوسیالیستی

بر این اساس جامعه جهانی نیز اهمیت و ضرورت آموزش بە زبان مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است به طوری که در چندین معاهده و اعلامیه تهیه شده از سوی مراجع و مجامع بین المللی، ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش بە زبان مادری خود متعهد است.