خوزستان در آینه‌ی اقتصاد سیاسی کاوه احسانی و اردشیر مهرداد


نورمحمد فردی بیرانوند معاون سیاسی، امنیتی استانداری البرز با اشاره به پخش کلیپ فضای مجازی در خصوص بیمارستان خمینی کرج گفت : با تسلط سربازان گمنام امام زمان و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی و برخورد با سوءاستفاده کنندگان اقدام خواهد شد و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.....بیست سال پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش،اکنون پیامد وشکست و بن بست سیاست های امریکا در افغانستان ،جنایت آفریده است و طالبان مردم افغانستان را به خاک خون می کشند. با برادران و خواهران افغانستانی،با مردم افغانستان همبستگی، تعهد و وظیفه انسانی و خویشاوندیمان را فراموش نکنیم! رهائی و سرنوشت مردم ایران با سرنوشت برادران و خواهران همسایه،از جمله مردم عراق و افغانستان گره خورده است.امروز جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، اعتصاب کارگران در سال ۱۴۰۰ وارد بیست و پنجمین روز خود شد. خواست فوری کارگران نیشکر هفت تپه به قرار زیر است. -تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی - پرداخت حقوق های معوق شده -بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده - تمدید قرار داد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران - واکسيناسيون، سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا - همچنین کارگران هفت تپه حمایت خود را از خواست به حق مردم خوزستان اعلام داشته و خواستار رسیدگی فوری به حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان این منطقه می باشند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۱۵مرداد ۱۴۰۰


از خوزستان تا تهران . اتحاد اتحاد! حمایت ،حمایت ! «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر دیکتاتور»
حمایت هنرمندان از خیزش خوزستان، تجمع واعتراضات مردم در مقابل تئاتر شهر تهران . حمله گسترده ماموران لباس‌شخصی نظام دیروزدرتئاترشهر با واکنش شجاعانه شرکت کنند گان درگردهمایی روبرو گردید. مقاومت زنان و مردان شرکت کننده در این تجمع موجب عقب راندن لباس سخصی ها شد. برخی از هنرمندان دیروزنهم مرداد با حضور در مقابل تئاتر شهر و سر دادن شعار مرگ بر ستمگر، از قیام خوزستان کردند.


داوود رضوی
. بنابر این چاره برون رفت ما از شرایط مرگ تدریجی و شرایط سخت و اسفبار معیشتی، حفظ همبستگی و اتحاد با از سرگیری ادامه اعتراضات تا رسیدن به زندگی شرافتمندانه و انسانی است. امروز ما چاره ای جز اتحاد و همبستگی نداریم، چرا که نه توان کار مجدد را داریم نه با این تورم و بیکاری میلیون ها جوان، کاری برای ما پیدا خواهد شد . بنابر این چاره برون رفت ما از شرایط مرگ تدریجی و شرایط سخت و اسفبار معیشتی، حفظ همبستگی و اتحاد با از سرگیری ادامه اعتراضات تا رسیدن به زندگی شرافتمندانه و انسانی است. چاره زحمت کشان وحدت و اتحاد!

داوود رضوی


گسترش اعراضات و همبستگی، امروز در تهران و کرج: طنین شعار مرک بر دیکتاتوربا گذشت ۹ روز از خیزش مردمی که کارد به استخوانشان رسیده وحیات و هستی شان آکاهانه و نه بر حسب اتفاق و حادثه به باد فنا داده شده وبرای منافع نظام حاکم، برایشان فقر و فلاکت و بی خانمانی و بینواسازی و بیکاری به ارمغان آورده اند ، این اعتراضات نه تنها فروکش نکرده ،بلکه گسترش یافته و از خوزستان به استان های دیگر نیز شعله کشیده است. دیشب در هشتمین شب اعتراضات، مردم علاوه بر شهرهای خوزستان در چندین شهر دیگر استان های کشور نیز به خیابان ها آمده و ضمن اعلام همبستگی با مبارزات مردم خوزستان، علیه حکومت تظاهرات کردند. در بسیاری از این اعتراضات، معترضین با نیروهای امنیتی حکومت درگیر شدند. در خوزستان و پاره ای از شهرهای دیگر دسترسی به اینترنت و انتشار تصاویر اعتراضات در شبکه های اجتماعی بسختی ممکن است. گزارشات از گشته شدن ۹ نقر از معترضین حکایت دارد.