گفتگوی رادیو پیام آزادی با اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان

فروپاشی دولت افغانستان وانتقال قدرت به طالبان
مبارزه ومقاومت علیه طالبان از هم اکنون آغاز شده است! معصوم بیگی:مردم نیازی به عفو ندارند!به هیچ یک از قول های طالبان نباید آعتماد کرد. برای طالبان هم اوجب واجبات، حفظ نظام و قدرت سیاسی است.آزادی زنان درچارچوب شریعت اسلامی چه معنی می دهد؟ ما این حرف ها را درسال ۵۷ در پاریس شنیده ایم.تاریخ خونین تاهمین امروزکشور ما، برای مردم آفغانستان آموزنده است!قرار بود اسلام ،رحمانی شود،زنان ازاد باشند ،مارکسیست ها آزادباشند، آزادی بیان حاکم شود! هنوزآن چه پشت پرده میان طالبان و امریکا گذشته ،روشن نیست.عقب نشینی امریکا موقتی است.درعرصه بین الملی راهبرد،اشغال ونظامی شکست خورده است.امیدوارم که همه آنان که به انتظاراقدام نیروی خارجی برای آزادی و دموکراسی هستند دریابندکه هرگونه اتکا به نیروی خارجی از بیخ و بن مردود است. هیچ نیروی اشغالگری نجات بخش نیست!مردمی پیروزاند که به خود واراده خود اتکا واقدام کنند!ضروری است هرایرانی آزادیخواه با أغوش باز پذیرای همدلی وهمراهی با مردم افغانستان باشد. پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹Aug ۲۰۲۱