دوازده روز بی‌خبری از رسول_بداقی

منبع خبر: خانواده‌ی زندانی

هر زندانی، وفق موازین قانونی از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی، #حق دارد در طول مدت بازداشت یا حبس، با خانواده‌ی خود ارتباط تلفنی، مکتوب و ملاقات داشته باشد.

مسئولان و تصمیم‌گیرانِ زندان، به خصوص زندان اوین که مطابق ماده‌ی ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری از نیروهای زیر مجموعه‌ی قوه قضاییه محسوب می‌شوند، موظف‌اند دلیل یا دلایل منطقی محرومیت دوازده روزه‌ی رسول بداقی را _به فرض مجرم بودن ایشان_ به همسر و سه دخترش اطلاع دهند.

این، حداقلی‌ترین حق شهروندیِ خانواده‌ی بداقی و یکی از اصول حداقلی قانونی و اخلاقی است.


بی‌شک، این‌گونه محدودیت‌ها ذره‌ای از عزم رسول_بداقی نخواهد کاست، رسول، قبلاً امتحان خود را پس‌ داده‌است، آن‌زمان که هفت سال زندان بی‌وقفه و بدون مرخصی(حتی محرومیت از خاکسپاری مادر) خللی در پیگری اهدف و آرمان‌های او ایجاد نکرد، اما گناه همسر و فرزندان ایشان چیست؟ آیا گناهشان این است که همسر و فرزندان رسول بداقی هستند!؟


معلم_زندانی آزاد باید گردد


ارجاع به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی