جلوگیری از ملاقات خانواده های تعدادی از کارگران و معلمان بازداشتی در سالن ملاقات زندان اوین، امروز پنجشنبه شانزدهم تیرماه در بیست وپنجمین و شانزدهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی وحسن سعیدی

امروز پنج شنبه شانزدهم تیرماه ، خانواده های ،رضاشهابی و،حسن سعیدی دو تن از اعضای سندیکا و،رسول بداقی ، ،محمد حبیبی،،جعفر ابراهیمی ،شعبان محمدی ،کیوان مهتدی ،آنیشا اسدالهی، با وجود اینکه روز پنجشنبه ، روزملاقات بود و قرار بود اگر ملاقات نباشد طبق گفته های بازپرس به خانواده ها تلفنی خبر خواهند داد .

وقتی به اتاق ملاقات رفتند ، گفتند از سوی بازپرس حاج مرادی ملاقات ممنوع هستند و‌ بازپرس و بازجو هم‌ به مرخصی رفته و نیستند

و از آنجایی که خانواده ها همگی به عدم‌ ملاقات با زندانیان اعتراض کردند گفتند تا بازپرس و بازجو حاضر نباشند نمیتوانند اجازه ملاقات بدهند.


حدود دو ماه از بازداشت فعالان معلمان و اعضای سندیکا و مرتبطین با این پرونده ساختگی و سناریو سازی میگذرد و #جعفر ابراهیمی سومین ماه بازداشت را میگذاراند اما همچنان بازجویی ها ادامه دارد و تعدادی از خانواده ها بیش از یک ماه است که از وضعیت زندانیشان بی خبر هستتند .


رضا شهابی و #حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به ترتیب بیست و پنجمین و شانزدهمین روز اعتصاب غذایشان را امروز شانزدهم تیر ماه پشت سر میگذارانند و شرایط جسمانی هردو وخیم گزارش شده است.

مسئول بند ۲۰۹ زندان اوین اعتصاب غذای این دو فعال سندیکایی زندانی را تایید کرد و درمقابل فریاد نگرانی خانواده های اعتصاب کنندگان گفتند ما هرروز آنها را میبینیم حالشان خوب است.


چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای_کارگران_شرکت_واحد_اتوبوسرانی_تهران_و_حومه