<header class="tl_article_header" dir="auto" style="overflow-wrap: break-word; font-family: CustomSerif, Georgia, Cambria, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18px; line-height: 1.58; padding: 0px; margin: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8);"><h1 style="font-family: CustomSansSerif, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; font-weight: 700; font-size: 32px; margin: 21px 21px 12px; line-height: 34px;">&nbsp;آزادی بیان در هفته‌ای که گذشت (۳۱ تیر تا ۷ مرداد ۱۴۰۱)</h1><address style="font-family: CustomSansSerif, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 18px; color: rgb(121, 130, 139); margin: 12px 21px;"><a rel="author" style="color: rgb(121, 130, 139);">کانون نویسندگان ایران</a><time datetime="2022-08-02T17:53:26+0000">August 02, 2022</time></address></header><article id="_tl_editor" class="tl_article_content ql-container ql-disabled" style="font-family: CustomSerif, Georgia, Cambria, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18px; height: auto; margin: 0px; position: relative; line-height: 1.58; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.8);"><div class="ql-editor" contenteditable="false" style="cursor: text; line-height: 1.58; height: 8044.56px; outline: 0px; overflow: visible; padding: 0px; tab-size: 4; text-align: inherit; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; margin: 0px;"><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;"><br></p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;"><br></p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;"><br></p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این رو خبر رسید یونس السرخی، شاعر و زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۵ ساله‌ی خود را در زندان شیبان اهواز سپری می‌کند، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن شهروندی بر روی یک باجه‌‌ی تلفن همگانی با پلاکاردی حاوی شعارهای اعتراضی علیه رهبر جمهوری اسلامی در دست، توسط ماموران لباس شخصی به پایین کشیده و بازداشت می‌شود.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- جامعه‌ی جهانی بهائی طی بیانیه‌ای که در این روز منتشر شد از بازداشت، احضار، محاکمه، بازرسی خانه و تعطیلی مشاغل ۶۴ شهروند بهائی در شهرهای ایران طی ۵۰ روز گذشته خبر داد و این اقدامات را نشان‌‌دهنده‌ی تشدید کارزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی در ایران دانست.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این روز حسن‌ دهباشی، مستندساز و فعال رسانه‌ای را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">شنبه ۱ مرداد</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- کانون نویسندگان ایران در این روز خبر داد دومین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات فرامرز سه‌دهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، برگزار و اتهام جدید «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «عضویت در کانون نویسندگان ایران به قصد تبلیغ علیه نظام» به وی تفهیم شده است‌. از جمله مصادیق اتهامات مطروحه علیه این عضو کانون نویسندگان ایران، محتوای اشعار منتشر شده در کتاب‌ها، پست‌ها و استوری‌های اینستاگرامی اوست.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت احمد شاملو در این روز، با محکومیت «رفتارهای جائرانه‌‌ و تبهکارانه‌ی حاکمیت علیه مردم» نوشت: «در شرایطی یاد احمد شاملو را گرامی می‌داریم که بازداشت زنجیره‌ای هنرمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه، خشم عمومی را برانگیخته و ایستادگی مردم در برابر ستم و تبعیض جانی تازه گرفته است.» و اعلام کرد در ساعت پنج عصر دوم مرداد در گورستان امامزاده طاهر مزار احمد شاملو را گلباران می‌کنیم.&nbsp;</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید که پس از اعتصاب کارگران شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد‌هایشان، تعدای از کارگران توسط کارفرما اخراج شده‌اند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید علاوه بر سپیده رشنو، شاعر و نویسنده، نازی زندیه، دانشجوی کارشناسی رشته‌ی نقاشی دانشگاه الزهرا، ملیکا قراگزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه و سوری بابایی چگینی، همگی به جرم مخالفت با پوشش اجباری، طی روزهای گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- نازنین بهرامی، بازیگر تئاتر در این روز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. گفته می‌شود مأموران تلفن همراه او و تعدادی از اطرافیانش را ضبط کرده‌اند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- خبرگزاری فارس، با انتشار مطلبی در این روز به کسانی که ویدئوهایی را به رسانه‌های فارسی‌ زبان خارج از کشور ارسال می‌کنند هشدار داد که مطابق ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی - که موضوع آن همکاری با دول خارجی متخاصم است - یک تا ده سال حبس در انتظارشان خواهد بود.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید بنابر دستورالعمل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، هرگونه حضور زنان در تبلیغات اعم از محیطی یا مجازی ممنوع شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- مریم دریسی، فعال مدنی، پس از حضور در اداره‌ی پلیس امنیت کازرون در این روز با دریافت ابلاغیه‌ای به اتهام «توهین و تشویش اذهان عمومی» به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در تجمع اعتراضی مجروحان جنگ (جانبازان) در برابر مجلس در این روز ده‌ها تن از آن‌ها با ضرب و شتم بازداشت شدند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز جلسه‌ی دادگاه مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در&nbsp;دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت، بابت اعلام جرم دادستان تهران مبنی بر «نشر اکاذیب» که مصداق آن مصاحبه‌ای پیرامون وضعیت موکلینش در زندان قرچک بود، برگزار شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- میثم کاظمی، شهروند اهل بهبهان در این روز برای تحمل دوران محکومیت ۱۵ ماه حبس خود، راهی زندان این شهر شد. او به اتهام‌ «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند نظام و توهین به رهبری» محکوم شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">یکشنبه ۲ مرداد</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- محمود ملاکی و محسن عمرانی، از اعضای هیئت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان بوشهر، طی ابلاغیه‌ای در این روز جهت اخذ آخرین دفاعیات به دادسرای بوشهر، احضار شدند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- سندیکای کارگران شرکت واحد، خبر داد که رضا شهابی در چهل و دومین روز اعتصاب غذا، در ملاقات حضوری با خانواده‌اش در این روز به اعتصاب غذایش پایان داد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز یک ساعت پیش از زمان اعلام شده از سوی کانون نویسندگان ایران، آرامگاه احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج برای جلوگیری از مراسم سالگرد درگذشت او توسط مأموران امنیتی محاصره و از ورود مردم به محوطه‌ی گورستان جلوگیری شد.&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">کانون نویسندگان ایران در گزارشی با عنوان «گورستان در حصر مأموران» که در این روز منتشر کرد ضمن تأیید بستن درهای گورستان و استقرار مأموران در داخل و بیرون آن، خبر داد «ده‌ها نفر از نویسندگان و مردم آزاده به امام‌زاده طاهر آمده بودند اما امکان حضور بر مزار شاملو را نیافتند».</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- اکبر ابولزاده، فعال مدنی ترک آذربایجانی که در اعتراض به مخالفت با اعزام به مرخصی از ۲۶ تیر در زندان تبریز دست به اعتصاب غذا زده بود، با وعده‌ی مساعد مسئولان در این روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- رضا شهابی،&nbsp;عضو بازداشتی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران که از ۲۳خرداد در بند ۲۰۹ زندان اوین در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، در پی ملاقات با خانواده‌اش در این روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- قرار بازداشت حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که از اول خرداد در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برد، در این روز به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.&nbsp;</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز برای دومین بار گروهی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدند. این انتقال شامل بیش از ۴۰ تن از زندانیان سیاسی و بدون اعلام قبلی و به یکباره بوده است. این زندانیان در جریان انتقال، از برقراری تماس تلفنی با خارج زندان محروم شده‌اند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">دوشنبه ۳ مرداد</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید الهام فرشاد، که اخیراً ویدیویی از درگیری لفظی وی با یک روحانی در شبکه‌‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده بود، پس از گذشت ۱۰ روز از زمان دستگیری با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- منصوره رنجبر، سوپروایزر بیمارستان پاستور مشهد در پی اعتراض به وضعیت معیشتی پرستاران، در این روز توسط رئیس این بیمارستان اخراج شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- رسانه‌های رسمی در این روز از قطع اینترنت خانگی و همراه در برخی از نقاط شهرهای تهران و کرج خبر دادند. بر اساس این گزارشات همزمان در شهرهای دیگر ایران نیز کاربران با اختلال و کندی شدید سرعت اینترنت خانگی مواجه هستند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران در این روز از تخریب و جمع‌آوری ۹۸ سنگ قبر که تصاویر «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» داشتند، خبر داد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید واله زمانی، فعال کارگری علیرغم گذشت بیش از ۵۰ روز، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین، محروم از رسیدگی مناسب پزشکی در بازداشت به‌ سر می‌برد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف‌زاده، مادر نوید بهبودی، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، در این روز آزاد شدند. اما شماری از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸، علیرغم گذشت ۱۴ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه‌های امنیتی به سر می‌برند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- نازی زندیه، دانشجویی که ۲۶ تیر در خانه‌اش بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه در این روز از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- ژیلا شرفی نصرآبادی، شقایق خانه‌زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهائی که ۵ تیر در شیراز بازداشت شده بودند، با تودیع قرار وثیقه در این روز، موقتاً آزاد شدند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">سه‌شنبه ۴ مرداد</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید میلاد افتخاری به دلیل انتشار مطالب و تصاویر انتقادی در اینترنت، انتقاد از علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبر» به ۲ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت اینترنتی محکوم شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی که دوران محکومیت خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، از بابت پرونده‌ای جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام» طی دو مرحله به دادگاه سمنان احضار شده، اما به دلیل عدم رعایت فاصله‌ی زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم ارسال ابلاغیه به وکیل خود، از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز ریبوار عبدالهی به‌دلیل حضور در روز جهانی کارگر، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید حمید حاج جعفر کاشانی، داور لیگ برتر فوتسال ایران و فعال مدنی زندانی، در بند قرنطینه زندان رجایی‌شهر کرج از حق تماس تلفنی محروم شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری علیرغم گذشت ۷۵ روز از زمان دستگیری، کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین، در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. وی همچنین طی هفته‌های اخیر از حق ملاقات با خانواده‌ی خود نیز محروم مانده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- پیروز نامی، علی کروشات و رعنا بختیاری، سه تن از فعالین صنفی معلمان در خوزستان، در این روز به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- محی‌الدین کریمیان، اسعد علوی و کورش بابامرادی، سه معلم در پی برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش دیواندره در این روز بازداشت شدند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در پی انتشار ویدئوی درگیری «آمر به معروف» با سپیده رشنو در اتوبوس شهری تهران، در این روز ویدئویی از اعترافات اجباری یکی دیگر از زنان معترض حاضر در این اتوبوس که از رشنو حمایت کرده بود، توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز جوابیه‌ی جمهوری اسلامی به کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. جمهوری اسلامی در این جوابیه مدعی شده است این دو دانشجو «در پی همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» محکوم شده‌اند و در زندان نیز «حقوق اولیه آنها رعایت شده است».</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">چهارشنبه ۵ مرداد</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در این روز از بی توجهی به وضعیت وخیم جسمانی علیرضا ثقفی خراسانی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران، در زندان کچویی کرج ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه امده است: «علیرضا ثقفی به همراه هاله صفرزاده، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران از ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ برای اجرای حکم پیشین‌شان به زندان کچویی منتقل شده‌اند. بدون شک مسئولیت هر گزندی به جان او بر عهده‌ی زندانبانان و به طور کلی قوه قضاییه است.»</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- ۸۰ هنرمند و پژوهشگر فرانسوی با انتشار بیانیه‌ای در این روز از مصطفی آل‌احمد،‌ محمد رسول‌اف و جعفر پناهی،‌ سه فیلمساز زندانی در ایران اعلام حمایت کردند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- مراد طاهباز، زندانی دو تابعیتی و یکی از متهمان پرونده‌ی فعالان محیط زیست، تحت نظارت پابند الکترونیکی و با تودیع قرار وثیقه در این روز از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز نیروهای امنیتی به قصد بازداشت فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، به منزلش در بهبهان رفتند که به دلیل عدم حضور وی، موفق به دستگیری او نشدند. مأموران ضمن تفتیش منزل و ضرب و شتم خانواده، امید انصاری‌فر برادر دیگر او را را بازداشت کردند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- گلنار قدم‌خانی، معلم ساکن سنندج و آرمین شریفه، فعال کارگری به همراه همسرش هاوژین لطیفی برای اخذ آخرین دفاعیات در این روز به بازپرسی سنندج احضار شدند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- ابراهیم آسمانی (آذر اوغلو)، فعال مدنی ترک آذربایجانی، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی در این روز به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید حمید حاج جعفر کاشانی، داور لیگ برتر فوتسال ایران و فعال مدنی محبوس در بند قرنطینه‌ی زندان رجایی‌شهر کرج، در اعتراض به تداوم حبس در بند قرنطینه و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات، دست به اعتصاب غذا زده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">پنجشنبه ۶ مرداد</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید عباس دهقان، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین، علیرغم ابتلا به کرونا و حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین، علیرغم وخامت حال و خونریزی روده، از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- بر اساس تصاویری که در اینترنت منتشر شده است، مسئولان حراست کارخانه‌ی نوآوری آزادی در تهران، در این روز از ادامه‌ی اجرای کنسرت گروه کماکان که در حال برگزاری بود، ممانعت کردند.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید ابراهیم محمودی، فعال صنفی معلمان در الیگودرز به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده که این محکومیت به ۱۰ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی تبدیل شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، که از ۲۰ تیر در بازداشت بود، در این روز در حالی ‌که به او گفته شده بود آزاد می‌شود، به زندان کچویی کرج منتقل شد.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید که اسماعیل عبدی از فعالین صنفی معلمان در طی روزهای گذشته برخلاف رعایت اصل تفکیک جرائم به بند نظامی زندان کچوئی کرج منتقل شده‌ و علیرغم دستور پزشک زندان از اعزام به مرخصی درمانی محروم شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">&nbsp;</p><p dir="auto" class="dir_rtl" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;">- در این روز خبر رسید مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به دو سال حبس تعلیقی، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و مجازات‌های تکمیلی نظیر نگارش پژوهش ۷۰ صفحه‌ای پیرامون‌ حب وطن، حضور فصلی در دفتر پیگیری ضابطین در ایام تعلیق و کسب اجازه از مقام قضایی برای هر بار خروج از کشور در زمان تعلیق، محکوم شده است.</p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;"><br></p><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;"><br></p><figure contenteditable="false" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 16px; margin-left: 21px; padding: 0px; text-align: center; position: relative;"><div class="figure_wrapper" style="position: relative;"><img src="https://telegra.ph/file/d3fffef901215c4ffbbbb.png" style="max-width: 100%; vertical-align: top; opacity: 1; transition: opacity 0.15s ease 0s; max-height: 690px;"></div><figcaption dir="auto" class="editable_text" data-placeholder="Caption (optional)" style="font-family: CustomSansSerif, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px; color: rgb(121, 130, 139); padding: 12px 21px 0px; line-height: 18px; vertical-align: top;"></figcaption></figure><p dir="auto" style="margin-right: 21px; margin-bottom: 12px; margin-left: 21px; padding: 0px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; overflow-wrap: break-word;"><br></p></div></article>