امسال ۹۱۱ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کردند/ رشد ۱۷ درصدی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به نسبت ۶ سال گذشته


براساس آمار ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به بیش از ۹۱۱ هزار نفر رسیده است.


تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ حدود ۷۷۷ هزار نفر بوده است.


کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلایل مختلفی، نظیر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.


پنج استان سیستان‌ و‌ بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند.


سیستان‌ و‌ بلوچستان از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تا‌کنون بیشترین فراوانی مطلق و فراوانی نسبی را در شاخص مذکور دارد. این استان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدودا ۴۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد.


منبع: دنیای اقتصاد


معلمان_زندانی_تنها_نیستند

#زن_زندگی_آزادی