زاهدان ۳۰ دی ۱۴۰۱این پلاکارد سفید هزاران معنا دارد.