نه گوری برای تدفین و نه فرصتی برای وداع

گزارشی از وضعیت ولی‌الله قدمیان، از مسئولین پیشین آرامستان بهائیان تهران

ژینوس فروتن در این گزارش از وضعیت ولی‌الله قدمیان ۶۶ ساله، که به دلیل کمک‌های داوطلبانه‌ در امور کفن و دفن متوفیان بهائی دستگیر شده می‌گوید.

ژینوس فروتن