مرگ جلاد گماشته علی خامنه ای!

خبرسقوط بالگردحامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگمارده علی خامنه ای بهمراه وزیر امور خارجه امیر عبداللهیان و هیئت همراه او در تیتر اخبار رسانه های ایران و جهان قرار گرفت. این حادثه درساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ی یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳رخ داد.درسقوط این بالگرد که به سمت تبریز در حال پرواز بود علاوه بر آن که منجربه مرگ رئیس جمهور، وزیر خارجه گردید،همچنین امام جمعه و استاندارتبریز،کادر پرواز و مسئول حفاظت ریاست جمهور نیز کشته شدند.

کاربدستان جمهوری اسامی علی رغم اطلاع و وقوف از گشته شدن سر نشینان بالگرد مورد اشاره به دلایل هراس از واکنش های مردم تا ساعات اولیه روز دوشنبه آن را کتمان می کردند.

بی تردید این رخداد، بحران در حاکمیت وهسته سخت قدرت راافزایش خواهد داد. والبته می تواند زمینه برای گسترش پیش روی جنبش عمومی مردم علیه حاکمیت فراهم سازد.