سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه,

حسن سعیدی از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس میباشد از شب گذشته یکم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.


حسن سعیدی ازاعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد که چهارشنبه شب ۲۸اردیبهشت ماه با حمله ۹ تن از عوامل اطلاعاتی به محل اقامتش بازداشت شده بود، بعد از چند روز بازجویی های پی درپی در بند ۲۰۹ زندان اوین به نشانه اعتراض از یکشنبه یکم خرداد ماه دست به اعتصاب غذای تر زده است .


این فعال سندیکایی بارها بدلیل فعالیت های سندیکایی ودفاع از حقوق همکارانش توسط مامورین امنیتی بازداشت و مورد ضرب وشتم قرار گرفته و سالهاست که به دلیل فعالیت های حق طلبانه از کارش اخراج گردیده و با توصیه های امنیتی از بازگشت بکارش جلوگیری بعمل آمده است.


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بازداشت و زندانی کردن سعیدی و شهابی و بازداشتی های اعتصاب اخیر رانندگان خطوط بی آر تی را، شدیدا محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان میباشد.


چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات


t.me/vahedsyndica

@pvsyndica

@vahedsyndica