سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه]

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تحت بازجویی های طولانی و متعدد قراردارد

رضا شهابی از اعضای بازداشتی سندیکا که در ۲۲اردیبهشت در منزل شخصی اش توسط هجوم پنج مامور امنیتی بازداشت شده است، طی تماس تلفنی اعلام داشته که روزانه دوبار بازجویی میشود و طولانی بودن و تعدد بازجویی باعث گردیده تا فشارخونش تا ۱۷درجه بالا بیاید و شرایط جسمانی اش به خطر بیافتد.


این فعال سندیکایی دارای بیماری های زمینه ای از جمله فشار خون و مشکلات بی حسی یکطرف بدن به دلیل جراحی های متعدد گردن و کمر در دوران قبلی زندان میباشد و نه تنها شرایط زندان به تنهایی میتواند مشکلات جسمانی اش را به خطر بیاندازد، بلکه بازجویی های مداوم و طولانی مدت هم این شرایط را تشدید میکند .

رضا شهابی وحسن سعیدی دوعضو فعال سندیکای اتوبوسرانی هستند که با اتهامات واهی هر دو در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت هستند


سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی برای سلامتی رضا شهابی ، اعلام میدارد تحت فشار گذاشتن این فعال سندیکایی علیرغم مشکلات حاد جسمانی که دارد میتواند خطرات جدی جسمانی جبران ناپذیری برای ایشان داشته باشد که عواقب آن قطعا متوجه عوامل امنیتی وقوه قضائیه میباشد