مرگ دلخراش شش کارگر معدنچی در أعماق معدن طرزه!

رعایت استنادارد ها و حفاظت کار می توانست از این فاجعه جلوگیری کند.این فجایع چگونه پایان خواهند یافت؟

حکومت ،وزارت کار ُ،سرمایه داران وکارفرمایان و صاحبان معادن مسئولیت اصلی را به عهده دارند.اسامی کارگران درگذشته در حادثه معدن طزره عبارتنداز: بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی صفت.

حادثه انفجار در تونل رزمجای غربی معدن زغالسنگ طزره در شمال شرقی شهرستان دامغان، در ۱۲ شهریور ماه اتفاق افتاد که در نتیجه آن ۶ کارگر جان خود را از دست دادند.

گفته می‌شود عمق تونلی که انفجار در آن رخ داده ۷۰۰ متر است و حادثه در عمق ۴۰۰ متری آن رخ داده است.

انفجار در معدن ذغالسنگ البرز شرقی طزره دامغان براثر تجمع گاز رخ داده است.

رعایت استنادارد ها و حفظ کار می توانست از این فاجعه جلوگیری کند.این فجایع چگونه پایان خواهند یافت؟

حکومت ،وزارت کار ُ،سرمایه داران وکارفرمایان و صاحبان معادن مسئولیت اصلی را به عهده دارند.

یک منبع کارگری به خبرگزاری ایلنا گفته است در چند سالی که این واحد معدنی تحت نظارت معادن زغالسنگ شرکت البرز شرقی فعالیت دارد ، نظارت بر فعالیت معدن بسیار کم بوده و پیش از این حوادث مشابهی در این معدن رخ داده است