شاملو و سیاست از نگاه من
کوه است این شکوه پادرجائی فراز و فرود و گردن‌کشی

خسرو پارسا


جامعه‌ی ایران از اوایل دهه‌ی 1370 صحنه‌ی امواج پیاپی حرکت‌های اعتراضی بوده است. به‌تعبیری شاید حتی اگر گفته شود در «وضعیتی شورشی» به‌سر می‌برده است، خطا نباشد. در طول این سه دهه سه موج بلند را می‌توان تشخیص داد که با زنجیره‌ای از حرکت‌های جمعی کوچک و ب

اردشیر مهرداد

شوراهای صنفی دانشجویان کشور
لیلا حسین‌زاده ، یاشار دارالشفا دستگاه سرکوب، بحران کرونا را بدل به بحرانی برای موجودیت دانشگاه و جنبش دانشجویی ساخته است. با راحتی خیال و توجیهات کافی، درب دانشگاه را بستند و به پاشنه آشیل جنبش دانشجویی، تیر تعطیلات زدند. جنبش دانشجویی که تحت شدیدترین س


به مناسبت بیست‌و دومین سالگرد قتل محمدجعفر پوینده و محمد مختاری
در پاییز سال هزار و سیصد و هفتاد وهفت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران و از مسئولان برگزاری مجمع عمومی کانون، در خیابان‌های تهران ربوده شدند و به قتل رسیدند. گرچه وزارت اطلاعاتِ وقت، به صورت رسمی مسئولیت قتل‌ها را پذیرفت


پرویز صداقت
در این رویارویی، نیروهای آگاه و مترقی وظیفه دارند به مردم بیاموزند که راه اعمال اراده‌ی جمعی در تشکل‌یابی‌شان است. تا هنگامی که نتوانند اراده‌ی جمعی خود را به صورت متشکل اعمال کنند در این جنگ نابرابر یا شکست می‌خورند یا باید در پی راه فردی برای فرار از


نوشته‌ی: جلیل شکری
عبور از کنار وسوسه‌ی این کلیشه‌ها برای تحلیل، شاید بتواند مؤلفه‌ای آشنا اما نه‌چندان پرداخت شده‌ی «بدیل سیاسی حکومت حاضر» را درنظر توده‌های به‌تنگ آمده از وضع موجود، مطرح کند. اهمیت صحبت بر سر بدیل از اینجاست که صرف نخواستن جمهوری اسلامی همچنان ناراضیان رپائیز ۱۳۹۸، در حالی که‌ استبداد سرگرم زندان، محاکمه و شکنجه دانشجویان، روشنفکران‌ مبارز و نمایندگان کارگران کارخانجات بزرگ بود، در زیر زمین‌های حاشیه شهر‌ها، كنار خيابان‌ها، بي ثبات‌كاران شهر «موش‌های کور تاریخ» مشغول کار بودند.


بخش نخست فرنگیس بختیاری
نسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده بخش نخست فرنگیس بختیاری پائیز ۱۳۹۸، در حالی که‌ استبداد سرگرم زندان، محاکمه و شکنجه دانشجویان، روشنفکران‌ مبارز و نمایندگان کارگران کارخانجات بزرگ بود، در زیر زمین‌های حاشیه شهر‌ها، كنار خيابان‌ها، بي ثبات‌كاران شهر «مو


نویسنده: هال دریپر برگردان: ح.آزاد
هال دریپر در نوشته‌ی زیر که با کوشش و همکاری ا.هابرکرن در مجلد پنجم از مجموعه 5 جلدی «نظریه انقلاب کارل مارکس» به چاپ رسیده است، تلاش می‌کند تا تحریف و وارونه نشان‌ دادن نظرات انگلس را از طرف رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان برملاکند، کسانی که در عین حال از