در روزهای اخیر موج عملیات سرکوب گسترده ای علیه کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران به راه افتاده است. یک سلسله دستگیری ها، احظارها و بازداشت ها به اتهامات کاملاُ واهی و ساختگی به وقوع پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است.


طومار اعتراضی فعالان صنفی معلمان و کارگران ایران، خطاب به سازمان جهانی کار (ILO)
معلمان ایران طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، تجمعاتی را در چارچوب موازین صنفی طی دو دهه شکل داده اند.یکی از خواسته‌های مهم معلمان در این تجمعات، احیای اصل ۳۰ قانون اساسی و دستمزد شایسته و... بوده است.


در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به پرونده سازی علیه فعالان صنفی و به ویژه در همراهی با اعتصاب غذای سخنگوی شورای هماهنگی #اسکندر_لطفی ما فعالان صنفی از صبح ۱۲ خرداد دست به اعتصاب غذا می زنیم و تا پایان در کنار سوران عزیزمی مانیم از همه کنشگران صنفی می خواهیم با حمایت از سخنگوی صادق شورای هماهنگی و دیگر معلمان زندانی مانع انجام پروژه های غیر قانونی علیه آنها گردند. امیدواریم صدای حق خواهی مسالمت آمیز ما به گوش هایی که تا به امروز با نشنیدن نصایح معلمانه موجب فجایع بسیار شده اند، رسانده و شنیده شود و با تغییر رویکردها فصلی تازه در فضای کشور و جامعه معلمی بگشایند و چشمه امید را در شورزار یاس کنونی جاری سازند.


بر اساس این رای، رسول بداقی کنشکر صادق و نستوه جامعه معلمان ایران بابت اتهام اجتماع و تبانی به چهار سال حبس، بابت فعالیت تبلیغی به یک سال حبس محکوم شده است. در کنار این پنج سال حبس، رسول بداقی به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استان های هم جوار به مدت دو سال محکوم شده است.


محمد رسول اف، سینماگر مردمی ازهمبستگی گروه بیشتری از سینماگران علیرغم فشار های شدید حکومتی درحمایت از مردم آبادان خبرداد! علی رغم همه فشار های حکومتی گروه بیشتری به بیانیه تفنگت را زمین بگذار پیوسته اند اسامی امضاکنندگان جدید این بیانیه را به قرار دیل است


همدلی،همدردی و همبستگی با مردم آبادان.اکنون در ایران از نازی آباد تهران،قم و یزد ،شادگان ،اندیمشک ،اهواز و بهبهان و بوشهرو کرمانشاه وتاشاهین شهرو... وعشایر خوزستان از جزیره مینو با در دست داشتن پرچم‌های طوایف خود وارد آبادان شده و با مراسم یزله با خانواده‌های قربانیان همدردی وهمبستگی و همدلی کردند.


سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز نگرانی برای سلامتی رضا شهابی ، اعلام میدارد تحت فشار گذاشتن این فعال سندیکایی علیرغم مشکلات حاد جسمانی که دارد میتواند خطرات جدی جسمانی جبران ناپذیری برای ایشان داشته باشد که عواقب آن قطعا متوجه عوامل امنیتی وقوه قضائیه میباشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

«فوج خروشان مردم ستم‌دیده‌ از جای‌جای ایران، فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان سرداده‌اند. اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان، امواج هم‌بسته‌ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، از همه‌ی افرادی که در یگان‌های نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده‌اند، می‌خواهیم، سلاح‌های خود را زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند.»


مردم شریف و زحمتکش آبادان ! ما کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه، خود را در همدردی و همنوایی مردم آبادان و همه خانواده هایی سهیم می دانیم که با غمی جانفرسا و مصیبت بار هنوز که هنوز است از دوم خرداد تا به این سو، به دنبال عزیزانشان زیر خروارها آوار فروریخته می گردد و هیچ مقام مسئولی نیز پاسخگوی آنان نیست و در این رخداد جگر خراش تنها این مردمان که به کمک و یاری عزیان خود شتافته اند.! ما برانیم غم مردم آبادان، غم ما کارگران هفت تپه هم است. این درد مشترکی ایست که با کنار هم بودن درمان می یابد.

سندیکای کارگران نیشکر هف تپه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فراگیری نظام دروغ و سانسور گزارشات مربوط به فرو ریزی برج متروپل و جان باختن عده ای از شهروندان و اعتراضات بحق مردم آبادان و حمایت گسترده مردم درشهرهای مختلف کشور را هم شامل شده و این خبرها قربانی همان سیاست سانسور و تحریف اخبار و پنهانکاری شده است. شاهدیم که در شعارهای مردم معترض هم انزجار از این سناریو سازی های صداوسیما کاملا به چشم میخورد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه