نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد تعیین نشده و احتمالاً هفته آینده تعیین می‌شود، گفت: طبق گزارش‌های مرکز آمار ۷۰ درصد خانوارهای کشور کارگری هستند که دستمزد کارگران حدود ۳۸ درصد هزینه خانوار را پوشش می‌دهد.


شوراهای صنفی دانشجویان کشور
این یکی از سیاه ترین برهه های تاریخی برای دانشگاه و دانشجویان است. تنها راه ما در برابر این روند اتحاد نیروهای مستقل دانشجویی و هم صدایی برای توقف کلی روند سرکوب و آزار دانشجویان است. سرکوب با شدت در جریان و زندگی های زیادی را در این سال‌ها تباه کرده است. هر صدایی در عادی سازی این روند یا توجیه آن بی شک صدایی مشکوک و وابسته به جریان سرکوب است و هر سکوتی از جانب کسانی که تریبون‌های دانشجویی را در اختیار دارند همدستی با سرکوب است.


تاریخ صدساله‌ی جنبش کارگری ایران سرشار از تلاش، همبستگی و مقاومت در برابر سرکوب، ناکامی، افول موقتی خیزش‌ها، و نیز دوباره بر پای خود برخاستن است. یکی از خیزهای

محمد صفوی

کیوان صمیمی از بازداوین بازداشت و جهت اجرای حکم سه سال حبس به زندان منتقل شد.اشت شدگان روز کارگر سال ۹۸، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، صبح روز دوشنبه ۱۷ آذر در سن ۷۲ سالگی در محل اجرای احکام دادسرای


بازداشت کارگران هفت تپه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شده گان هستیم


TwitterBalatarinFlipboardPrintEmailShare کارگران پیمانی نیروگاه سیکل گازی آبادان روز چهارشنبه ۹ مهر با برپایی یک تجمع مقابل ورودی نیروگاه خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. همزمان، کارگران بخش خدمات پتروشیمی اروند واقع در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی بن