دو شبانه روز نفسگیر اعتراض در جاده بندرعباس- کهنوج مشکلات کارگری در معدن آسمینون منوجان چیست؟
دو شبانه روز نفسگیر اعتراض در جاده بندرعباس- کهنوج مشکلات کارگری در معدن آسمینون منوجان چیست؟ گویا مشکلات کارفرما رو به حل شدن است اما کارگران همچنان نتوانسته‌اند به مطالبات خود دست یابند و در طی اعتراضات چند بار نمایندگان خود را برای مذاکره با مسئولان استانی فرستاده‌اند. شغلی که نه دستمزدش مشخص باشد؛ نه بیمه‌اش و ندانی در چند روز آتی همچنان شغلی داری یا نه، کار نیست، بلکه تکرار کردن یک کابوس هر روزه است. کابوسی که کارگران نگران‌اند با آمدن پیمانکار تبدیل به رویه‌ای عادی در سال‌های آتی شود.گفتگو با میثم آل مهدی از سازماندهندگان اعتراضات فولادگزارشی از وضعیت نابسامان شغلی و حقوقی کارگران زن فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوظهوربه‌مناسبت اول ماه مه، یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر


چکیده: در مقاله‌ی پیشِ رو کوشش می‌شود با بررسیِ اعتصاب‌های کارگران نفت در جریان انقلاب ایران (۱۳۵۷-۱۳۵۶) روایت‌های مسلط درباره‌ی نسبت نفت با سیاست و فرایندهای شکل‌دهنده به ثمره‌ی انقلاب به چالش گرفته شود. استدلال‌های اصلی این مقاله در خلال گفت‌وگویی انتقادی با کتاب دموکراسی کربنی نوشته‌ی تیموتی میچِل پرورانده شده‌اند. در گام نخست، در مقاله استدلال می‌شود که مقیاس اعتصاب‌های کارگران نفت و نقش محوری‌شان در ایجاد نهادهای قدرت انقلابی، دعاوی عامی را که نفت را به‌ واسطه‌ی خصایل مادی‌اش مانع بسیج سیاسی برمی‌شمارد زیر سؤال می‌برد. دومین استدلال در مقاله از این قرار است که فهم چرایی ناکامی کارگران نفت از تشکیل سازمانی مستقل در عینِ توفیق‌شان در سازماندهی اعتصاب‌های گسترده در گروی استفاده از نوعی رویکرد تبیینی است که [نقش] عوامل مادی را در پیوند با نقش آگاهی، ایدئولوژی و سازمان‌یابی بنگرد. استراتژی من برای طرح این استدلال در بخش آخر مقاله، گفت‌وگویی انتقادی با «تاریخ‌نگاری، طبقه و کارگران ایرانی» اثر آصف بیات است که پخته‌ترین روایت موجود درباره‌ی شکل‌گیری آگاهی طبقاتی در ایران پیش از انقلاب و در جریان انقلاب را پیش می‌کشد. نتیجه‌ی کاربست چنین رویکردی چیزی کم‌تر از بازخوانی انقلاب ایران‌ با تأکید بر نقش اساسی اعتصاب‌‌های کارگران نفت در ظهور قدرت دوگانه در اواخر ۱۳۵۷ و خصلت مشروط و غیرجبری تبعات این اعتصاب‌ها نیست
پیمان جعفری مورخ ایران مدرن و نقش انرژی در سرمایه‌داری و جهانی‌سازی است. او همچنین به تاریخ کار، اقتصاد سیاسی، انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی می‌پردازد.


زنان کارگر معدن کرمان و نیشکر هفت تپه به تمامی زنان کارگر که نصفی از جمعیت طبقه امان را رقم می زنند، راه اتحاد و همبستگی، مبارزه طبقاتی و باور به نیروی خود را نشان می دهند. نیروی بالقوه مبارزاتی خانواده ها و زنان کارگر جنبش زنان کارگر را به جلو صحنه آورده اند.

سحر صبا

این نوشته تلاش دارد ضمن پرداختن به حضور زنان در مبارزات یک سال گذشته در ایران, به گوشه هایی از تغییر و تحولاتی که در محتوا و ماهیت این حضور به ویژه زنان کارگر و زحمتکش بوجود آمده بپردازد.

مرضیه نظری

علیرغم سابقه طولانی فعالیت تشکلهای کارگری، این تشکلها نه تنها از سوی ساختار پذیرفته نشد، بلکه به طُرُق مختلف با سرکوب مواجه گردید.

توحید علی زاده

بخش اول: درس‏‌هایی برای امروز
آیا حقیقتا می‌‌توانیم در اعتراضات کارگران ایران از «فصل جدید»ی سخن بگوییم یا نه. پرسش‌‌های ما در این بررسی متأثر از ترکیب «فصل جدید» در بحث از اعتراضات کارگری است.

یاشار دارالشفاء

ایرنا نوشت: تعیین سبد معیشت کارگران اولین قدم برای تعیین حداقل مزد است که روز گذشته با محاسبه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی برای این سبد مهمترین گام برداشته شد.

خبر آنلاین